Med Cepheo Axelerator
du får følgende fordeler:


 Gå live om uker i stedet for måneder og
redusere "time to value" til et minimum.

 

 

 


Forhåndskonfigurasjonen gjør implementeringen
effektiv og forutsigbar.


Rask implementering betyr lavere
gjennomføringskostnader.


Stort utviklingspotensial fordi løsningene
kan utvides etter implementering.

Aker Horizons setter «verdensrekord» i ERP-implementering

Takket være Cepheo Axelerator fikk det norske energiselskapet et nytt sikkert, funksjonelt og skalerbart ERP-system på bare to måneder.

Hva er
Cepheo Axelerator? 

Cepheo Axelerator er en prosess for rask implementering av forretningsløsningene i Microsoft Dynamics 365-plattformen med mål om å redusere «time to value» til et minimum.


Prosjektets tidslinje er estimert til 4 måneders implementering og benytter seg av ferdigpakkede løsninger og konfigurasjoner for Dynamics 365-applikasjonene. Implementeringen er basert på 25 års bransjespesifikk erfaring.

 

Metoden for implementering er klart definert i fem faser og fokuserer på gjennomgang og opplæring i de forhåndsdefinerte prosessene i Cepheo Axelerator.

 

Implementeringsprosessen leverer funksjoner og oppsett som vi føler er fellesnevneren for alle våre kunders behov.

 

Hvis du velger Cepheo Axelerator, har du valgt den bredeste og mest dynamiske plattformen for forretningsapplikasjoner.


Med implementeringen får du en ferdig løsning. Det er en sterk plattform for fremtidige ønsker om å utvide løsningen og funksjonalitetene i den. I årene som kommer vil du jobbe tett med vårt kundeteam, som vil støtte din virksomhet i takt med din utvikling.

Cepheo Axelerators 5 faser

 • Etablering av arbeidsgruppe. Tildeling av prosessarkitekt og Customer Success Manager som vil være dedikert til deg gjennom hele kundereisen. Det første vi gjør er å analysere prosessene dine og avklare hvordan disse passer med Cepheo Axelerator. En POC vil bli gjennomført med fokus på deres hovedprosesser og hvordan disse vil fungere med Cepheo Axelerator-konfigurasjonen.

 • Når kontrakten er signert, starter vi forberedelsene med sikte på å gi deg et klart bilde av den påfølgende implementeringsprosessen.

 • Etablering av prosjektet. Koordinering med prosjektlederen din for å forberede starten på workshops og treningssesjoner. Bestilling og oppsett av miljøer og nødvendige lisenser. Installasjon av avtalte Cepheo Axelerator-prosesser.

 • Oppstart av workshops, hvor både dere og våre konsulenter sitter sammen og jobber direkte i systemet fra start. Her kjøres det opplæring og trening på hvordan deres prosesser skal gjennomføres i Microsoft Dynamics 365 med Cepheo Axelerator som konfigurasjon. Enkle avklaringer må gjøres innledningsvis, og behovet for antall treningssesjoner vil variere fra kunde til kunde.

 • Når treningsøktene og de enkle parameterinnstillingene er fullført, vil go-live-aktivitetene følge fra vår side.


  Etter en akseptansetest fra deg går vi videre til neste fase, som er drift. Samtidig starter arbeidet med å fase inn en Service Delivery Manager som skal overta ansvaret for leveransen av våre forvaltningstjenester. Vårt team overtar det operative ansvaret for løsningen. Teamet blir ditt støtteteam, og håndterer alt fra brukerspørsmål til teknisk vedlikehold.

   

  Samtidig som vi går live, starter arbeidet med å sikre at innføringen av systemet blir så bred som mulig.

   

  Vi begynner også å planlegge veien videre. Både kortsiktige forbedringer samt planlegging av den langsiktige utviklingen som må skje i løsningen. Naturligvis skjer dette i det tempoet og i den størrelsesorden som passer din bedrift.

Er du også redd for ERP-prosjekter?

En vanlig oppfatning i mange bedrifter er at ERP-prosjekter er lange, dyre og komplekse. Med Cepheo Axelerator trenger det ikke lenger være slik.

Vil du sette turbo på din ERP-implementering?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Bjørn Andre Jakobsen for en dialog om din bedrifts muligheter med Cepheo Axelerator.


Telefon: +47 41 56 94 66

Mail: bjornandre.jakobsen@cepheo.com