Når vi dykker inn i den datadrevne verdenen, omgitt av AI og det endeløse havet av tilgjengelige data, er det lett å forestille seg en virtuos dataveiviser som enkelt mestrer alle aspekter av data. Men virkeligheten er ofte mer kompleks og ustrukturert. Dataene våre er spredt og rotete, noe som kan gjøre det vanskelig å oppnå den datadrevne tilnærmingen vi streber etter. 

 

Det er mange utfordringer å ta hensyn til når man skal bygge en datakultur (se nedenfor), men den største flaskehalsen for å bli datadrevet er ofte den enkelte medarbeiders evne til å håndtere og forstå egne data. Mens mange tror at svaret på å bli datadrevet ligger i selve dataene, er det faktisk byggingen av en sterk datakultur som er avgjørende for å trekke ut verdi fra både tilgjengelige data og silokunnskapen som ansatte besitter. 

Nøkkelelementer i en datakultur som gjør dine ansatte til superhelter innen data

  1. Ledelsesengasjement: Ledelsen må ikke bare støtte bruken av data, men også være aktive talsmenn for datadrevne beslutninger. Deres engasjement sender et tydelig signal om viktigheten av data til resten av organisasjonen.

  2. Opplæring og kompetanseutvikling: Investering i ansattes datakompetanse sikrer at de er utstyrt med de nødvendige verktøyene og kunnskapene for å bruke data effektivt i arbeidet. 

  3. Datatilgang og demokratisering: Å gi ansatte tilgang til data og de riktige verktøyene for å analysere dem, fremmer innovasjon og personlig eierskap til datadrevne initiativer.

  4. Datastyring og etikk: Tydelig datahåndtering og sikkerhetspolitikk er avgjørende for å bygge tillit og sikre at data brukes ansvarlig og etisk. 

  5. Integrering av data i forretningsprosesser: Data må integreres naturlig i daglige forretningsprosesser slik at de blir en rutinemessig del av beslutningsprosessen.

  6. Måling av suksess og tilbakemeldinger: Evnen til å måle effekten av datadrevne initiativer og motta tilbakemeldinger sikrer kontinuerlig forbedring og tilpasning av strategier. 

Å bygge en datakultur er en kontinuerlig prosess som krever tid, tålmodighet og utholdenhet. Men hvor finner vi hovedkilden til data i denne prosessen? Svaret er: hos våre ansatte. 

 

Menneskelig interaksjon en gylden kilde til data

 

Direkte kundekontakt er en gullgruve av informasjon. Interaksjoner mellom selskapets ansatte og kunder, enten ansikt til ansikt, via telefon, e-post eller sosiale medier, er en rik kilde for å avdekke kundetilfredshet, preferanser og forventninger. 

 

Salgsmøter, kundeserviceinteraksjoner og servicebesøk utgjør alle viktige kilder til verdifull informasjon. I salgsmøter, selv om de ofte er kaotiske, er det avgjørende å lytte oppmerksomt og ta gode notater for å forstå kundenes behov og pleie relasjoner.  

 

Kundeserviceinteraksjoner, både direkte og skriftlige, gir mulighet til å samle tilbakemeldinger og kontinuerlig forbedre serviceopplevelsen. I tillegg utgjør teknikernes møter med kundene en lite utnyttet ressurs. Ved å logge disse interaksjonene kan vi trekke verdifull innsikt som kan bidra til å styrke forretnings- og kundetilfredsheten. 

 

Gå fra taus kunnskap til håndfaste data

 

 For å oversette den verdifulle, men ofte tause kunnskapen som våre ansatte besitter til handlingsbare data, er det avgjørende å dokumentere og strukturere samspillet deres. CRM-modulene i Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Copilot spiller en sentral rolle i denne prosessen ved å forenkle innsamling, organisering og analyse av data fra ulike kilder. 

 

Copilot er en banebrytende løsning som effektivt letter byrden av tidkrevende oppgaver og fremmer en mer datadrevet tilnærming. Ved å integrere sømløst med eksisterende produktivitets- og CRM-systemer, kan Copilot bistå selgere med et bredt spekter av oppgaver, fra møteforberedelse og skriving av e-post til å finne relevant informasjon og fokusere på å konvertere salgsleads til faktisk salg. Med Copilot ved sin side kan ansatte maksimere produktiviteten og fokusere innsatsen på de mest verdiskapende aktivitetene.

 

Men hva gjør vi med notatene?

 

Noen selgere elsker å gjøre notater direkte i CRM-systemet, mens andre sverger til penn og notisblokk. Samtidig er det et fjell av kunnskap i e-postkorrespondansen i Outlook. Utfordringen er å få notatene på ett sted hvor de kan brukes av flere.  

 

For de analoge typene kan Microsoft Power Platform eller Dynamics 365 Customer Engagement være løsningen. Med et enkelt oppsett kan du ta et bilde av notatene, laste dem opp til Dynamics 365 Sales og la Power Automate konvertere dem til tekst og lagre dem som et notat automatisk. 

 

Bak kulissene fungerer en AI-modell som trekker teksten ut av bildet. Hensikten med å bruke KI bør alltid være å lette arbeidsmengden og demokratisere tilgangen til verdifulle data, og dette er et konkret eksempel på hvordan individuell kunnskap blir omgjort til felles data.

 

Andre foretrekker å ta notater direkte på datamaskinen. Disse notatene kan enten legges direkte inn i et CRM-system eller starte livet som en e-post. 

 

Hvis data begynner som en e-postmelding, er det bare to museklikk for å lagre, spore og følge fremtidige e-postmeldinger i samme tråd direkte i Dynamics 365 Sales eller Dynamics 365 Customer Service. Med denne effektive prosessen er det mulig å gjøre dialoger til en kilde til innsikt og handling. 

 

Verdsett og utnytt ansattes kunnskap

 

Å skape en datadrevet kultur handler ikke bare om å ha tilgang til store mengder data, men også om å verdsette og utnytte kunnskapen de ansatte besitter. Derfor bør du identifisere hvilke ting som hindrer dine ansatte i å få sin kunnskap dokumentert sentralt i CRM-systemet og skape de riktige løsningene som kan løse disse utfordringene. 

 

Ved å investere i opplæring, teknologi og etablere klare retningslinjer kan du bygge en sterk datakultur som driver vekst og innovasjon i organisasjonen. 

 

Om forfatteren

 

Simon Jehrbo er Dynamics 365 CRM Manager hos Cepheo Danmark og har opparbeidet seg omfattende erfaring med et bredt spekter av selskaper, alt fra små lokale selskaper til store internasjonale konsern. Denne erfaringen har styrket hans kompetanse innen implementering av CRM-systemer og endringsledelse. Dette sikrer vellykkede prosjekter gjennom effektiv kommunikasjon og balansert samarbeid med kundene. 

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com