For i en verden der tilgangen på råvarer og ressurser blir stadig knappere, kravene til bærekraft og sporbarhet øker, og marginene blir mindre, er data og kvalitet plutselig alfa og omega for lønnsomhet. Hvis du vil lykkes i dagens marked, må du ta en strategisk tilnærming. Rett og slett ikke mer magefølelse og happy-go-lucky strategier. Du trenger kunnskap.

 

Sannsynligvis den enkleste og korteste måten å skaffe seg denne kunnskapen på er det strategiske verktøyet kalt Master Plan. Denne artikkelen vil gi deg en enkel introduksjon til hva hovedplanen er og hvilke fordeler du kan få ved å vedta den.

 

Hva er hovedplanen?

 

Masterplanen kan kanskje best beskrives som et strategisk planleggingsverktøy – en slags guide til din virksomhet. Den tar utgangspunkt i selskapets overordnede mål og visjon og omfatter konkrete mål, handlingsplaner og ressursallokering med tanke på disse målene. Det gir selskapet et helhetlig syn på virksomheten og muliggjør datadrevne beslutninger.

 

Formålet med en masterplan er å oppnå en verdioptimalisering av varestrømmen. Det handler om å sikre at ressurser er tilgjengelige når behovet oppstår og unngå unødvendige kjøp av varer. Ved å kombinere ordreinntak og budsjett gir hovedplanen virksomheten et klart bilde av hva du kan produsere hvis antall ordrer øker eller tilbudet av råvarer reduseres. Det hjelper deg med å justere kapasiteten og forstå kostnadene som trengs for å møte presset fra markedet.

 

La oss for eksempel si at du opplever en plutselig økning i etterspørselen etter et bestemt produkt. Ved hjelp av hovedplanen kan du enkelt identifisere kapasiteten til produksjonslinjene og se om du har nok arbeidskraft og råvarer til å dekke den økende etterspørselen. Masterplanen gir deg også en klar oversikt over merkostnadene som å møte den økte etterspørselen vil medføre.

 

Hvordan hovedplanen reduserer risikoen

 

Ressursallokering er og vil forbli en risikabel affære. Enten du bestemmer deg for å redusere bemanningen i en gitt periode eller øke ordren for en gitt råvare, er det risiko forbundet med å avvike fra den opprinnelige planen. Selv om hovedplanen i seg selv aldri vil kunne eliminere risikoen for å gjøre feil, kan den gi deg et oppdatert og gyldig datagrunnlag for å ta en beslutning med minst mulig risiko.

 

Ved å ta hensyn til ressurskapasitet og potensielle produksjonsstanser, kan selskapet planlegge proaktivt for å minimere skade på prosjekter og produksjoner. Dette inkluderer å identifisere hvilke ressurser som kan flyttes eller omprioriteres for å unngå forsinkelser og redusere produksjonsstopp.

 

Hvis for eksempel en viktig maskin i produksjon blir ødelagt, kan du bruke hovedplanen til raskt å få en oversikt over hvilke andre ressurser som er tilgjengelige, og tildele dem for å dekke behovet. På denne måten kan skader minimeres, og du kan sikre at prosjektet fortsetter å bli levert i tide.

 

Økonomisk forutsigbarhet også i urolige markeder

 

Det er veldig bra å kunne planlegge med tanke på optimal produksjon. Men til slutt må det også være lønnsomt. Derfor er det godt å vite at du som er økonomisk ansvarlig, også kan bruke hovedplanen til å simulere kontantstrømmene.

 

I en optimal hovedplan justeres budsjettene etter kjøp, drift og salg. Dette lar deg forutsi kontantstrømmer på en mye mer nøyaktig måte enn før. Hovedplan lar deg bedre planlegge økonomiske ressurser og unngå uforutsette økonomiske utfordringer, selv når etterspørsel eller råvarepriser svinger.

 

Vurderer du å investere i et nytt eller oppdatert produksjonsanlegg? Hovedplanen hjelper deg med å analysere produksjonskostnadene og sammenligne dem med driftskostnadene. Dette gir deg en forståelse av hvor mye penger som kan spares ved å flytte eller modernisere produksjonen – og hvor raskt.

 

Hovedplan og bemanning

 

Hvordan påvirker produksjonsvolumet bemanningen? Produserer jeg like effektivt på mandagen etter en langhelg som på en hvilken som helst onsdag i oktober? Masterplanen gir innsikt i hvilke justeringer du kan og bør gjøre for å opprettholde effektiviteten, også ved avvik.

 

La oss igjen bruke eksemplet på produksjonsfirmaet som opplever en midlertidig økning i etterspørselen etter et bestemt produkt. Hvor mye trenger du for å øke bemanningen på den gitte produksjonslinjen for å møte etterspørselen? Kan du omfordele ressurser fra en annen linje? Hovedplanen gir deg et klart bilde av produksjonseffektiviteten og sikrer at du kan levere produktet i tide.

 

Shit in, shit out?

 

Dårlige data resulterer i upålitelig kunnskap. Shit in, shit out. Derfor krever det en høy grad av datadisiplin for å få mest mulig ut av masterplanen, hvor du kontinuerlig må overvåke avvik og justere planen basert på faktiske data.

 

Masterplan er ikke et magisk verktøy som løser alle problemer i en håndvending, men ved å ta en langsiktig tilnærming og justere den basert på avvik, kan selskapet oppnå betydelige forbedringer i lønnsomhet og effektivitet.

 

Men i (mangelen på) datadisiplin er det også rom for muligheter. Full dedikasjon til masterplanen på ledernivå gir unik innsikt i selskapets ytelse som helhet og på avdelingsnivå. Med andre ord lar dataene fra hovedplanen deg også identifisere databasen, noe som gjør det enkelt å identifisere hvor det kan være hull. Masterplanen er på mange måter et selvdisiplinerende verktøy som "varsler deg" når dataene dine ikke strekker til.

 

Slik kommer du i gang med hovedplanen

 

Implementering av en hovedplan kan virke overveldende. Men i virkeligheten krever det ikke mye mer enn disiplin og å sette dataene du allerede har i system. 

 

Masterplanen er basert på ERP-systemet ditt. Hvis du for eksempel bruker Dynamics 365, krever det lite rådgivning å konfigurere hovedplanen. Resten er opp til deg og din virksomhet.

 

Etter implementering vil din bedrift ha et verktøy som gir deg en helhetlig oversikt og støtter deg i å ta datadrevne beslutninger om optimalisering i alle ledd.

 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Masterplanen i Cepheo, eller hvordan en Masterplan kan tilpasses din bedrift? Kontakt oss i dag.

 

Cepheo har over 30 års erfaring i produksjonsindustrien. Vi er spesialister på å løse våre kunders utfordringer med velvalgt IT. Les mer her for å finne ut hvordan vår ekspertise driver suksess for din produksjonsvirksomhet.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com