Av Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Energi er en verdifull ressurs.Og som med alt annet av verdi, betyr dette at ondsinnede krefter vil prøve å få tak i det. Dette betyr ikke nødvendigvis at du bare kan bygge en vegg og være fornøyd med den.

 

Mål og motiver for angrep mot energibransjen kan variere.Det eneste som er sikkert er at truslene er reelle – både mot fysisk infrastruktur og digitale verdier. Og dessverre indikerer pilene at det er behov for et mye høyere beredskapsnivå i den kommende perioden.

 

Kritisk infrastruktur og geopolitisk uro

 

Hendelser på kontinentet de siste årene har hatt stor innvirkning på hvordan vi tenker sikkerhet i energisektoren. Bare timer etter at Nord Stream 2-kabelen ble ødelagt og Nord Stream 1 ble stengt, ble det oppdaget uidentifiserbare droner over norsk sokkel.

 

Energi har blitt et verktøy i moderne krigføring. Det betyr også at forsvaret av infrastrukturen som det er avhengig av for produksjon og distribusjon er et reelt mål. For dere som eier, drifter eller forvalter denne infrastrukturen, fører utvikling med seg et stort samfunnsansvar.

 

Selvfølgelig er de nasjonale sikkerhetsmyndighetene smertelig klar over dette. Der energistyring er blitt et våpen, er det også et sentralt punkt i forsvarsstrategien, som stadig flere land innfører med gode mekanismer for redundans og beskyttelse. Men betyr det at du kan være trygg så lenge du beskytter infrastrukturen din?

 

Energisektoren er et omfattende puslespill der stadig flere brikker legges til digitalt. I feil hender skal det ikke mange brikker til før du står overfor en reell sikkerhetsrisiko.

 

Kan du verdsette dine digitale eiendeler?

 

Det er greit å kunne stenge ned et kraftverk som svar på en droneobservasjon. Men for de fleste eiendelene du trenger å beskytte, er tastatur og mus en større trussel enn brekkjern og lommelykt. Selv mot tilsynelatende ufarlig informasjon.

 

Når er folk hjemme? Når er de på jobb? I hvilke perioder øker et gitt selskap sin produksjon? Dette er informasjon som i beste fall er triviell, og i verste fall den siste brikken i puslespillet om folks onde hensikter. For noen er en plantegning en arbeidsplan – for andre er den et kart over angrepsmål.

 

GDPR har vært til stor hjelp når det gjelder personvernsikkerhet, men heller ikke alt omfattes av forordningen. Du har ikke bare et ansvar for individet, men også for samfunnet som helhet. Nettselskapene sitter på store mengder data, som for mange kan gi et stort markedsfortrinn. Hvis du tar utgangspunkt i at all informasjon er potensielt verdifull for noen, er du godt rustet til å forsvare den.

 

Bruk ny teknologi før tyven gjør det

 

"En unse forebygging er verdt et pund kur", sa Benjamin Franklin. Det er definitivt noe i det. Det koster relativt lite å beskytte virksomheten din, både fysisk og digitalt, sammenlignet med tapene du risikerer hvis forsvaret ditt sprekker.

 

Enten du liker det eller ikke, er teknologien din (både IT og OT) og informasjonen din strategisk viktige mål for hackere, aktivister og utenlandske makter. Og hvis du ikke tar disse truslene på alvor, kan du forvente kostbar sabotasje, industrispionasje eller lekkasjer rett rundt hjørnet.

 

Vårt beste råd for å ligge et skritt foran er å ta i bruk ny teknologi som er tilpasset risikoen i verden vi lever i. Uvedkommende vil alltid se etter snarveier og bakdører. Sørg for å identifisere og slå dem av før de får muligheten. Det er mange verktøy du kan bruke, fra klassifisering og segmentering av data til oppgradering av fysisk infrastruktur.

 

Hva med kunstig intelligens?

 

Vi diskuterte mulighetene for kunstig intelligens (AI) i energisektoren i vår forrige artikkel, men temaet er også svært relevant når det gjelder sikkerhet (spesielt cybersikkerhet). Og det er to grunner til dette: AI kan raskt bli både spørsmålet og svaret.

 

Som med all teknologi, er den beste strategien ofte å beskytte deg selv med de samme midlene som angripere bruker mot deg. AI tillater raskere og mer sofistikerte angrep enn tidligere, men det kan også brukes til å identifisere og stoppe dem mer effektivt.

 

Bruk AI sparsomt, men ikke vær redd for å eksperimentere. På den annen side gjør de det, så det kan være godt å snakke samme språk.

 

Denne artikkelen er den tredje i en serie om fremtidens energiteknologi. I neste artikkel skal vi se på bærekraft.

 

Artikkel 1: Fremtidens energiteknologi: Toget buldrer av gårde

 

Artikkel 2: Fremtidens energiteknologi: Kunstig intelligens

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com