Av Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Teknologitoget i energibransjen skyter fart. Selv om vi ennå ikke vet nøyaktig hvor toget går, er det ingen tvil om at vi stopper på stasjonen som heter kunstig intelligens. Mange har allerede begynt å utforske teknologien i større skala, men vi er fortsatt på et veldig tidlig stadium.

 

I denne artikkelen, som er den andre i vår serie om fremtidens energiteknologi, ser vi på forutsetninger, suksesskriterier og muligheter for å ta i bruk kunstig intelligens i energisektoren.

 

Kunstig intelligens, ekte data

 

«Hvem som helst» kan bruke AI. Men svært få, om noen, har forutsetninger for å utnytte det fulle potensialet. Du vil aldri få bedre prognoser, forslag eller svar fra AI enn kvaliteten på dataene du legger inn selv. Og det er mye å hente på databehandling.

 

Energisektoren er en bransje med lave marginer. Hvis du vil være attraktiv, må prismodellene dine også være attraktive, og det handler veldig mye om kvantitet. Store datamengder og små marginer gjør at selv den minste prognosefeil kan få store konsekvenser. Vi tror at det største potensialet for AI i energibransjen handler om forutsigbarhet. Det er her datahåndtering, disiplin og struktur er avgjørende.

 

Forutsetningene for god og riktig bruk av kunstig intelligens handler derfor i stor grad om datagrunnlaget ditt. «Shit in, shit out», som de sier. Å hoppe rett på AI-vognen nå uten å ha gjort det grundige grunnarbeidet med å klassifisere og kontrollere data, vil neppe være veldig lønnsomt på lang sikt.

 

Kunstig intelligens, reell risiko

 

Ikke bare kan feil bruk av KI føre til unødvendig langsomme og upresise prosesser. Det innebærer også en betydelig risiko. For hvem eier egentlig dataene dine? Kan du leve sammen med andre ved å bruke dataene dine til sine egne beregninger og prognoser?

 

Det handler om å ta kontroll over dine egne data og klassifisere dem riktig. De aller fleste AI-modeller bruker dataene du mater dem til å lære, og du bør være veldig bevisst på hva du vil at de skal lære av og hva du ikke gjør. Forretningskritiske data skal selvsagt holdes hemmelig.

 

Hvis du har beregnet den optimale produksjonsmiksen for å møte et bestemt markeds energibehov, ville det være uheldig om formelen ble magisk presentert i konkurrentens AI-genererte prognoser. Her kan Microsofts egen AI-modell Copilot være et nyttig verktøy. Den bruker ikke dataene til å forbedre sin egen modell, men bare for å gi deg prognoser.

 

Kunstig intelligens, ekte mennesker

 

"AI vil ikke overgå deg, men noen som bruker AI vil" har blitt et ganske kjent uttrykk. Vi tror definitivt det er noe i det. Som med all forretningsutvikling, krever kunstig intelligens at organisasjonen din er klar for endring. Vi pleier å kalle det å være "AI ready".

 

Derfor handler bruk av KI ikke bare om å gjøre gode data tilgjengelig, systematisere og klassifisere dem. Like viktig er det å bygge et miljø der bruken av AI kan blomstre, og mange er allerede godt på vei. De første brukerne på andre teknologiområder er trolig allerede godt rustet til å implementere AI som en del av hverdagen.

 

Hvor godt rustet er din organisasjon? Husk at AI er avansert teknologi. Hvis du vil ha noe håp om å bli en AI-drevet organisasjon, må du først og fremst sørge for at du er datadrevet.

 

Kunstig intelligens, ekte energi

 

For de som har bygget et teknologisk og kulturelt fundament som er klar til å ta i bruk AI i stor skala, er mulighetene enorme. Tenk bare på hvor mange vindturbiner som stadig står stille fordi eierne er usikre på om det lønner seg å bygge en batteripark for å lagre energien. Med gode data og flinke folk kan kunstig intelligens gi deg prognoser på et øyeblikk.

 

Hva med forbruket? I dag måler vi hvert 15. Hvorfor ikke hvert minutt? Eller i sanntid? Neste minutt? Med AI på laget er du i en mye bedre posisjon til å balansere energiforsyningen og distribuere nøyaktig den energien som trengs for optimal ytelse. Dette bidrar til effektivitet og lønnsomhet og ikke minst en raskere overgang til en fossilfri fremtid, da energi kan balanseres mye bedre.

 

Når er strøm billigst? Skal du produsere, lagre, lagre eller bruke? Prognosene vi har i dag er gode på alle måter. Men de utnytter bare en brøkdel av dataene du faktisk har. Produsenter, distributører og forbrukere har alle mye å vinne på å bruke riktig energi til riktig pris og til rett tid.

 

For energibransjen handler AI først og fremst om hvor de lønnsomme investeringene sannsynligvis vil være. Vår utfordring er ganske enkel: Ikke stå på bakbeina mens konkurrentene AI-beregner deg ut av markedet.

 

Denne artikkelen er den andre i en serie om fremtidens energiteknologi. I neste artikkel ser vi på sikkerhetsaspektet i sektoren, både digitalt og fysisk.

 

Artikkel 1: Fremtidens energiteknologi: Toget buldrer av gårde

 

Artikkel 3: Fremtidens energiteknologi: Er du sikker?

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com