Utfordring

Tidligere partner hadde for få ressurser og manglet kompetanse til å kunne levere etter Gearbulks behov.

Løsninger

Support og forvaltning av Gearbulks Dynamic 365 Finance og Supply Chain Management-løsninger gjennom en Cepheo Managed Services-avtale.

Resultat

Større effektivitet, raskere utvikling og bedre utnyttelse av løsninger.

Gearbulk er et internasjonalt rederi med norske røtter, som gjennom sine forskjellige virksomheter, interesser og joint ventures leverer transport- og logistikktjenester på tvers av industrier.

 

I en organisasjon med en internasjonal struktur og medarbeidere over hele kloden kreves det en IT-infrastruktur med stabil drift. Hos Gearbulk visste man godt at administrasjonen av applikasjonene og brukersupporten skulle ligge eksternt for å frigjøre ressurser hos virksomheten. Utfordringen for Gearbulk var at deres leverandør viste seg å være for liten og hadde ikke ressursene til å utføre oppgaven:

 

”Det var noen ganger ekstremt vanskelig å få tak i partneren vår, og det gikk ganske enkelt for lang tid fra vi sendte en forespørsel til problemet var løst,” sier Stian Maarten Van Dam Lie, som er head of accounting and controlling hos Gearbulk.

 

Stor og solid partner sikrer vekstfundament

 

Den lange responstiden var ikke bare et irritasjonsmoment, men ble også en flaskehals som senket Gearbulks produktivitet. De undersøkte derfor markedet og snakket med kontakter og leverandører i hele verden. På bakgrunn av dette valgte Gearbulk Cepheo som sin nye partner med ansvaret for driften av deres Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management-løsninger gjennom en Managed Services-avtale. Avtalen sikrer tilgjengelighet til ressurser hos Cepheo som er dedikert til drift og forvaltning.

 

”Vi valgte Cepheo for å få en solid partner med en bred ytelsesportefølje. Vi var, og er bevisste på, at vårt behov vil endre seg over tid. Derfor er det viktig med en partner som har størrelsen og bredden til å holde tritt,” forklarer Stian Maarten Van Dam Lie.

 

Blant de fordelene som Gearbulk og Stian Maarten Van Dam Lie får hos Cepheo, er en dedikert Service Delivery Manager som leder de felles møtene og driver prosessen.

 

”Service Delivery Manageren sikrer en høy grad av kontinuitet og stabilitet takket været de ukentlige dialogmøtene. Vi har vært veldig tilfredse med den grundige oppfølgingen og dokumentasjon av avtaler og planer, og det har vært veldig viktig for oss. Det har vært avgjørende å få en partner med stor tilgjengelighet og med struktur i kontakten,” sier Stian Maarten Van Dam Lie.

 

Han legger ikke skjul på at Gearbulk med Cepheos hjelp har kunnet akselerere prosesser og forbedre resultater:

 

”Vi har tett kontakt med Service Delivery Manageren om det vi planlegger å gjøre i forhold til prosjekter og de endringene som skal gjøres i systemet. Så vi utnytter ganske enkelt tiden bedre og har færre utfordringer.”

«Hvis jeg skal være ærlig, hadde vi ikke vært hvor vi er nå hvis vi ikke hadde byttet til Cepheo.»

Stian Maarten Van Dam Lie
Head of accounting and controlling, Gearbulk

Bedre rustet til fremtiden

 

Samarbeidet med Cepheo har vært avgjørende for Gearbulks evne til å frigjøre ressurser og utnytte tiden bedre:

 

”Hvis jeg skal være ærlig, hadde vi ikke vært hvor vi er nå hvis vi ikke hadde byttet til Cepheo. Vi har kunnet gjennomføre mange flere prosjekter og har nådd lengere i vår digitale utvikling, fordi vi har fått frigjort kapasitet i vårt team til å gjøre andre ting,” sier Stian Maarten Van Dam Lie.

 

Han forklarer at de utfordringene Gearbulk tidligere strevde med i forhold til momsrapportering og budsjettstyring, har blitt løst raskere enn forventet.

 

Ambisjonen til Gearbulk er å utnytte så mye av systemene som mulig, og her er det viktig med en partner som kan utfordre ideer og konsepter, og ikke bare leverer som bestilt:

 

”Hvis vi skal ha maksimal utnyttelse av systemene og være godt rustet til fremtiden, klarer vi det ikke alene. Derfor er jeg glad for å ha Cepheo som partner, og jeg er trygg på vår fremtid sammen.” avslutter Stian Maarten Van Dam Lie.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com