Utfordring

Et eldre ERP-system som ikke lenger støttes, gjorde det vanskelig å effektivisere, optimalisere og videreutvikle Aarhus Havn inn i fremtiden.

Løsning

Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Power Platform og en tredjepartsløsning.

Forventet verdi

Aarhus Havn forventer at løsningene kommer til å øke havnens effektivitet og sikkerhet for å møte de komplekse utfordringene en moderne havn står overfor.

Aarhus Havn er Danmarks største kommersielle havn. Hver dag håndterer havnen tusenvis av tonn med gods som er av stor betydning for både bedrifter og innbyggere. Faktisk står den for mer enn 70 prosent av den danske containertransporten. Dette gjør havnen til en del av den samfunnskritiske infrastrukturen i Danmark, noe som stiller store krav til driftssikkerheten.

 

For å leve opp til kravene om stabil og effektiv drift trenger Aarhus Havn en moderne, velfungerende og sikker forretningsplattform. Virksomheten har i mange år brukt Microsoft Dynamics AX med en rekke tilpasninger, som sammen håndterte alle data for havnens samlede omsetning. Men systemet er gammelt og støttes ikke lenger.

 

Derfor har selskapet besluttet å oppgradere til et fremtidssikkert system, sier finansdirektør i Aarhus Havn, Henrik Munch Jensen:

 

«Systemet vårt er svært viktig – både for oss og for næringslivet og innbyggerne som er avhengige av oss.»

 

I trygg havn med fremtidssikret forretningsplattform 

 

En ting var at støtten opphørte på det gamle ERP-systemet. En annen ting er at Aarhus Havn trengte å oppgradere systemet sitt for å møte den teknologiske utviklingen og endrede markedskrav. Basert på egne vurderinger og råd fra IT-partneren Cepheo, valgte de to skybaserte forretningsløsninger fra Microsoft og en tredjepartsløsning som passet best til bedriftens behov.

 

Henrik Munch Jensen forklarer avgjørelsen slik:

 

«Vi vurderte alternativene og landet på å ta i bruk Microsoft Dynamics 365 Finance fordi systemet samsvarte med behovene våre. Vi har i første omgang valgt den minst kompliserte oppgraderingen med et standardisert system, noe som gir oss flere valgmuligheter i fremtiden,» sier finansdirektøren.

 

Med Dynamics 365 Finance får Aarhus Havn en løsning som er integrert, fleksibel og skalerbar. ERP-systemet gjør det mulig for selskapet å optimalisere prosessene, redusere kostnadene og øke kundetilfredsheten. Det kan også håndtere alle data i ett og samme system og utvides med nye funksjoner etter hvert som forretningsbehovene endres og nye teknologiske muligheter oppstår.  

 

Aarhus Havn så også et stort potensial i å bruke Microsoft Power Platform, som blant annet gir mulighet til å lage apper, analysere og visualisere data samt automatisere oppgaver. Noen av selskapets ansatte har allerede brukt Microsoft Power Automate til å automatisere noen av oppgavene i økonomiavdelingen. Nå planlegger de å utvide den til andre områder.

 

«Vi mener at Power Platform muliggjør samarbeid med nye partnere med begrenset koding. Vi forventer mye av den fortsatte utvidelsen av Power Automate. Vi har automatisert flere av våre prosesser i økonomiavdelingen, og nå kan vi også utvide automatiseringen til kundeområdet,» sier Henrik Munch Jensen.

 

Virksomheten valgte også tredjepartsløsningen Flexport, som er en havneløsning utviklet for Dynamics 365 Finance. Løsningen bidrar til å optimalisere forsyningskjeden og transporten.


Ved å velge Dynamics 365 Finance, Power Platform og Flexport får Aarhus Havn en totalløsning som kan håndtere alle aspekter av driften, fra økonomi og logistikk til kundeservice og analyse av data. Det vil hjelpe selskapet til å bli mer effektivt, moderne og konkurransedyktig i årene som kommer.

«Vi gleder oss til det nye systemet skal settes i drift ved årsskiftet. Vi håper at løsningene vil optimalisere arbeidsflyten vår og bringe driftssikkerheten til et enda høyere nivå enn det vi har vært vant til.»

Henrik Munch Jensen

Finansdirektør, Aarhus Havn

Store forventninger og høye ambisjoner

 

Aarhus Havns IT-partner Cepheo er i full gang med å implementere løsningene. Selv om det ikke forventes at løsningene vil gå live før i begynnelsen av 2024, er det både høye forventninger og høye ambisjoner for det Aarhus-baserte selskapet.

 

«Vi gleder oss til det nye systemet skal settes i drift ved årsskiftet. Vi håper at løsningene vil optimalisere arbeidsprosessene og bringe driftssikkerheten opp på et enda høyere nivå enn det vi har vært vant til. Aarhus Havn utgjør en kritisk infrastruktur, og derfor er effektivitet og sikkerhet helt avgjørende,» sier finansdirektør Henrik Munch Jensen.

 

Han forteller også at det var flere veldig klare grunner til at de valgte Cepheo som partner.

 

«Under anbudskonkurransen ble Cepheo raskt interessant. De har en lydhørhet og en konstruktiv tilnærming, og vi håper at det er grunnlag for et langvarig samarbeid. Vi føler et stort engasjement, og kulturen i Cepheo passer godt til oss.»

 

Nettsikkerhet er neste skritt

 

Digitaliseringen av Aarhus Havn stopper ikke her.

 

For tiden har selskapet et sterkt fokus på å øke nettsikkerheten, ettersom havner dessverre er blitt et fristende mål for nettangrep. Og siden Aarhus Havn er Danmarks største kommersielle havn, er det nødvendig at selskapets systemer er beskyttet og alltid kjører som de skal.

 

Med den nye, skybaserte forretningsplattformen er Aarhus Havn bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com

Relaterte cases