Av Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Med stadig økende press på å redusere klimagassutslippene og omfavne fornybare energikilder, blir bærekraft en avgjørende faktor for sektorens overlevelse og vekst. Men hvorfor, hvor og hvordan gjør du bærekraftige grep hos deg?

 

Bærekraft handler nemlig ikke bare om å tilfredsstille forbrukernes etterspørsel etter renere energi. Det handler også om å sikre langsiktig lønnsomhet og stabilitet i en bransje i teknologisk og politisk utvikling.

 

Nedsiden ved å ikke trekke i en bærekraftig retning går nemlig langt utover ideologiske prinsipper. Det handler rett og slett om å henge med i tiden før tiden løper fra deg.

 

«It’s the right thing to do»

 

Hva er egentlig bærekraft? I en ordsky basert på tilfeldige intervjuer vil trolig «klima» og «miljø» utmerke seg, men bærekraft i ordets rette forstand betyr faktisk «evnen til å vare over tid». Noe som ikke går ut på dato. At det kan reproduseres. Og i et globalt perspektiv, er klima og miljø sånn sett en god indikator på om noe er bærekraftig eller ei.

 

Vi tråkker neppe på noens tær ved å hevde at energisektoren historisk sett har bidratt til en god del utslipp, uheldige inngrep i flora og fauna, og øvrig forstyrrelser i klima- og naturbalansen. Forskning og klimaendringer har vist oss at dette ikke er bærekraftig, og bransjen selv er den første til å innrømme nettopp det.

 

Heldigvis er bransjen selv trolig også den som er mest opptatt av å fikse problemet ved å transformere energiproduksjonen fra fossil til fossilfri – og det raskt. Utvinning av fossil energi, med global oppvarming, luft- og vannforurensing og habitatsødeleggelse, fases nå gradvis ut, og energiproduksjon fra fornybare energikilder som solenergi, vindkraft, vannkraft og til og med kjernekraft er på vei inn.

 

Dette bidrar til å redusere miljøpåvirkningene både på kort og lang sikt, og er viktige tiltak for både klima, miljø og etterspørsel. Det er rett og slett bærekraftig. Men gode intensjoner alene gjør deg ikke bærekraftig. Først trenger du innovasjon.

Teknologien fremskynder det grønne skiftet

 

Å utvinne fornybar energi er ingen smal sak. Naturressursene våre preges gjerne av å være utilgjengelige, kraftfulle og risikable å foredle. Det krever moderne og robust teknologi i seg selv bare for å skape energi.

 

Med teknologi og infrastruktur på plass for å utvinne energien kommer det store spørsmålet: Hvordan effektivisere og optimalisere livsløpet fra produksjon til distribusjon og forbruk? Svaret er også her teknologi.

 

Sensorer og IoT-enheter kan overvåke produksjon og forbruk i sanntid og identifisere områder der det er mulig å redusere eller optimalisere prosessene. Dette kan føre til betydelige energibesparelser og redusere behovet for å bygge nye kraftverk. Effektivisering bidrar også til å redusere belastningen på miljøet ved å minimere behovet for utvinning av råmaterialer og reduksjon av avfall.

 

Energilagringsteknologier, spesielt batterier, blir også stadig viktigere for å integrere fornybar energi i energisystemene våre. Sol- og vindkraft er avhengige av værforholdene, og energilagring tillater oss å lagre overskuddsenergi når produksjonen er høy og bruke den når det er behov. Batterier blir stadig billigere og mer effektive, noe som gjør det mulig å skalere opp bruken av fornybar energi.

 

Et annet viktig aspekt av teknologiens rolle i bærekraftig energi er bruken av kunstig intelligens (KI) for å optimalisere energisystemer. Dette kan du lese mer om i den andre artikkelen i denne serien.

 

Bærekraftig energi er lønnsom energi

 

Det bør nå være klart og tydelig at et bærekraftig fokus for energisektoren både er nødvendig og mulig. Toppen av kransekaka er at det faktisk også er lønnsomt.

 

I fremtiden vil det bli stadig strengere krav til bærekraft for energisektoren som et resultat av økende miljøbevissthet og regulatoriske tiltak. Parisavtalen (2030), Green Deal (2050) og en rekke andre tiltak tvinger industrien over på grønnere løsninger. Bra for miljøet, men også bra for bunnlinjen.

 

Bærekraftstiltak både subsidieres og premieres godt av myndighetene, som ønsker fortgang i utviklingen. Videre blir bærekraft stadig viktigere for å tiltrekke seg investeringer. Seriøse investorer søker nå i økende grad etter selskaper som ikke bare leverer kortsiktig avkastning, men som også tar ansvar for sine miljømessige og sosiale påvirkninger.

 

Selskaper som ikke kan vise til en bærekraftig forretningspraksis, risikerer derfor å miste tilgang til kapital og å bli marginalisert i markedet.

 

De selskapene som tør å satse tidlig på bærekraftige teknologier og praksiser vil ikke bare være i stand til å oppfylle disse fremtidige kravene, men også sette standarden for resten av bransjen. Kostnadene kan være høye på kort sikt, men du vil være godt posisjonert når etterspørselen etter fornybar energi øker og reguleringene strammes til.

 

Sjeldent har uttrykket «ikke bli en dinosaur» passet bedre.

 

Denne artikkelen er den fjerde og foreløpig siste i serien om fremtidens energiteknologi. Les de tidligere artiklene her:

 

Artikkel 1 - Fremtidens energiteknologi: Toget går

 

Artikkel 2 - Fremtidens energiteknologi: Kunstig intelligens

 

Artikkel 3 - Fremtidens energiteknologi: Er du sikker?

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com