Utfordring

Et utdatert og lite fleksibelt ERP-system som ikke kunne støtte selskapets vekst og innovasjon.

Løsninger

Implementering av en moderne og skalerbar skyløsning som kan tilpasses selskapets nåværende og fremtidige forretningsbehov og -prosesser.

Resultat

En optimalisert og innovativ virksomhet der de kan ta smartere beslutninger og forbedre effektivitet, produktivitet og innovasjon.

Eva Solo er et dansk designfirma som selger tilbehør til hjemmet og kjøkkenutstyr i høy kvalitet og med vakker design. Selskapet har eksistert siden 1913 og selger til mer enn 60 markeder. Selskapet hadde et eldre ERP-system basert på Microsoft Dynamics NAV.

 

Systemet var ikke lenger oppdatert og kunne ikke integreres med nye systemer eller plattformer. Dette medførte at selskapet hadde mange manuelle prosesser og dobbeltregistreringer. I tillegg kunne ikke systemet tilpasse seg selskapets fremtidige behov og forretningsprosesser, noe som begrenset systemets evne til å støtte Eva Solos fremtidige forretningsutvikling.

 

Tilpasset, men tungt

 

Den gamle Dynamics NAV-løsningen var svært tilpasset Eva Solos organisasjon, men den hadde også noen store ulemper. Siden løsningen nå var mer enn 15 år gammel, var den ikke oppdatert med de nyeste funksjonene og teknologiene fra Microsoft.

 

Samtidig krevde integrasjon med andre systemer eller datakilder som kunne gi bedre oversikt over virksomheten, betydelig innsats.

 

De mange tilpasningene gjorde at løsningen ikke var enkel å vedlikeholde eller endre når nye behov eller krav oppsto. Ofte krevde det mye manuelt arbeid og inntasting.

 

Skalerbar og fremtidssikker

 

Eva Solo valgte å implementere Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management som sin nye ERP-løsning. Det er en skybasert løsning som gir selskapet tilgang til de nyeste funksjonene, sikkerhetstiltakene og oppdateringene. Løsningen er også fleksibel og skalerbar, slik at den kan tilpasses selskapets behov og vekst.

 

Microsoft Dynamics 365 Business Central, som var etterfølgeren til Dynamics NAV, var også aktuell, men Eva Solo identifiserte sammen med Cepheo at Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management var bedre tilpasset selskapets nåværende og fremtidige behov.

 

– Hvis vi valgte Business Central, måtte vi fortsatt ha en rekke applikasjoner og tillegg som gikk imot vårt ønske om å holde oss til standarden og uavhengigheten det gir. Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management kan gjøre så mye i seg selv at behovet for tilpasninger reduseres betydelig, sier Sten Clemen Andersen, CFO hos Eva Solo.

 

I Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management ser han en løsning som gjør Eva Solo mye bedre rustet til å støtte både forhandlernettverket og deres direkte B2B-salg:

– Vi har skapt et solid IT-fundament for hele verdikjeden vår og konsolidert virksomheten på en samlet, fremtidssikker løsning. Dette sikrer at vi som grossist bedre kan støtte våre forhandlere med dokumentasjonen, dataene og prosessene de trenger.

 

Katrine Randrup Torp, Supply Chain Manager i Eva Solo med ansvar for varelager, kundeservice, samsvar og innkjøp, legger til:

 

– Vi trengte en løsning som fungerer effektivt, uansett om vi skal selge 10 individuelle tallerkener til en privatkunde eller 10 paller med tallerkener til en butikk, og det fikk vi.

«Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management kan gjøre så mye i seg selv at behovet for tilpasninger har vært minimalt.»
Sten Clemen Andersen

CFO, Eva Solo

Forstå virksomheten

 

For å sikre en vellykket implementering valgte Eva Solo Cepheo som implementeringspartner blant flere mulige. Valget handlet i høy grad om forståelse for Eva Solos virksomhet:

 

– Cepheos konsulenter viste at de hadde forstått oss ved å være konkrete og direkte, i stedet for generelle eller svevende. Med mange interessenter innen produksjon, logistikk og ikke minst på forhandlersiden, har grossistbedrifter som vår, en viss kompleksitet. Det krevde bransjeforståelse for at vi skulle få en god implementering, og Cepheo var den Microsoft-partneren som viste størst bransje- og forretningsforståelse, noe som var avgjørende, forteller Sten Clemen Andersen.

 

Rustet for fremtiden

 

Der Eva Solo gradvis hadde maksimert det som var mulig innenfor den aldrende Dynamics NAV-løsningen, åpner Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management for et bredt spekter av nye muligheter.

 

– I utgangspunktet har prioriteten vært at vi skal kunne gjøre det samme i Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management som vi kunne i Dynamics NAV. Men det som er spennende, er alle dørene som åpnet seg, med ting som ikke var mulig før, sier Sten Clemen Andersen og utdyper:

 

– Vi er ikke klare for det ennå, men Microsoft Power Platform er en viktig grunn til at vi valgte å fortsette på en Microsoft-plattform. Jeg ser frem til å dra nytte av mulighetene og høste fordelene som Power Platform kan gi oss i form av økt innsikt og en høyere grad av automatisering.

 

Sten Clemen Andersen er ikke alene om å være begeistret for mulighetene fremtiden bringer ved hjelp av Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management:

– Vi bruker bare en brøkdel av det vi kan gjøre med den nye løsningen, sier Katrine Randrup Torp.

 

Sten Clemen Andersen legger til:

 

– Selv om vi kan løse langt mer innenfor løsningen og innenfor Microsofts økosystem, er Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management mye bedre rustet til å integreres med nye systemer hos våre kunder eller leverandører. Hadde vi utsatt utskiftingen av Dynamics NAV-løsningen, ville det krevd tung koding og mange timer med integrasjon med moderne systemer.

 

Som CFO og Supply Chain Manager dekker Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management alle Sten Clemen Andersens og Katrine Randrup Torps ansvarsområder, og begge er enige om at det er hennes områder som vil høste de største fordelene på kort sikt.

 

– Løsningen har vært live i snart halvannen måned, og allerede nå føler jeg at vi kan få bedre oversikt, noe som styrker vår evne til masterplanlegging og gir større leveringssikkerhet. Vi vil kunne forutsi mye bedre, noe som vil resultere i lavere lagerverdi og bidra til å få kostnadene ned. Dette skyldes blant annet bedre oversikt over hvor produktet er i prosessen, for eksempel i produksjon, under transport, på lager eller på vei til kunde eller butikk, sier Katrine Randrup Torp.

 

Samtidig forbereder Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management selskapet på forventninger og krav fra både myndigheter og forbrukere, noe som er økende i forhold til klimabelastningene. Katrine Randrup Torp forklarer at Supply Chain Management-modulen fungerer mye bedre med deres eksterne system for registrering av emballasje og råvareforbruk samt transport. Dette gjør at de bedre kan beregne sin klimapåvirkning og identifisere produktene og prosessene som har størst innvirkning.

«Løsningen har vært live i nesten halvannen måned, og allerede nå føler jeg at vi er i stand til å få bedre oversikt, noe som styrker vår evne til masterplanlegging og gir større leveringssikkerhet.»
Katrine Randrup Torp
Supply Chain Manager, Eva Solo

Sterk faglighet skaper respekt

 

Sten Clemen Andersen uttrykker tilfredshet med Cepheo, som har vært ansvarlig for implementeringen av den nye løsningen. Han understreker at Cepheos konsulenter har vært svært engasjerte og lydhøre for å sette seg inn i selskapets prosesser. Han forteller at de har vært gode sparringpartnere og gitt mange tips og anbefalinger for oppsett basert på deres kunnskap fra andre prosjekter samt tidligere arbeidserfaring.

 

Katrine Randrup Torp legger til:

 

– Vi har hatt en god balanse, hvor vi begge er involvert i prosessene, slik at vi forstår logikken i systemet, men samtidig har vi latt konsulentene finne de riktige løsningene, fordi vi stoler på at oppgavene er i gode hender.

 

Hun forteller også at konsulentene fra Cepheo har vært løsningsorienterte når det har vært humper i veien:

 

– Når vi har implementert et så stort system, har vi møtt på utfordringer.  Et nytt ERP-system kan ikke dekke alle våre prosesser og krav fra dag 1, men vi har hele tiden hatt et godt samarbeid med Cepheos konsulenter for å finne noen løsninger som har blitt implementert og har løst utfordringene.

 

Forankring og utvikling

 

I første omgang er fokuset på å forankre løsningen i hele organisasjonen slik at selskapets arbeidsflyt samsvarer med mulighetene som tilbys av Dynamics' løsninger. Sten Clemen Andersen forklarer videre at hans visjon er at Power Platform skal åpne opp for forståelsen av virksomheten ved hjelp av mer tilgjengelig innsikt og automatisering av rutineoppgaver, slik at det blir mer tid og ressurser til forretningsutvikling.

 

Alt dette, understreker han, må understøttes av et fokus på å utvikle selskapets kultur slik at det blir en mye større forståelse for teknologiens muligheter.

 

– Vi må sørge for at våre ansatte har riktig tankesett i forhold til teknologi hvis vi på alvor skal utnytte de teknologiske mulighetene som byr seg nå og i årene som kommer, sier Sten Clemen Andersen.

 

Som ansvarlig for selskapets forsyningskjede ser Katrine Randrup Torp store muligheter ved å fokusere på Eva Solos innkjøpsfunksjon. Her nevner hun blant annet prognoseoppfølging, lageroptimalisering, sortimentsjustering og prissetting basert på BI-rapporter som områder som er åpenbare å fokusere på i neste fase.

 

Samtidig er hun enig i Sten Clemen Andersens vektlegging av kultur.

 

– Vi må fokusere like mye på menneskelige prosesser som på tekniske. Når systemer og muligheter utvikler seg, kan vi ikke jobbe som vi alltid har gjort. Ting må henge sammen, sier Eva Solos Supply Chain Manager.

 

Avslutningsvis uttrykker Sten Clemen Andersen en generell tilfredshet med både Microsoft Dynamics 365 Finance og Supply Chain Management samt samarbeidet med Cepheo, som har fått løsningen implementert i selskapet:

 

– Vi er fornøyde med vår nye ERP-løsning, og Cepheo har vært en god implementeringspartner. Det gir oss en moderne og fremtidssikker plattform som kan hjelpe oss med å optimalisere virksomheten og skape verdi for kundene våre.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com