Utfordring

PMC Hydraulics hadde behov for et enhetlig rapporteringssystem for alle selskapene i konsernet for å sikre nøyaktige data og en effektiv rapportering.

Løsninger

Bytte ut flere separate verktøy for business intelligence, deriblant QlikView og Excel, med Microsoft Power BI og Azure SQL Server.

Resultat

Bruk av Microsoft Power BI har gitt betydelig forbedring i tilgjengelighet og brukervennlighet, samtidig som det har skjedd en reduksjon både i tiden medarbeiderne bruker på å få tilgang til og analysere forretningsdata og i hver enkelt medarbeiders behov for tilgang til og analyse av data på egen hånd.

«I mer enn et tiår har samarbeidet med Cepheo spilt en viktig rolle i utformingen av PMC Hydraulics' dataadministrasjons- og rapporteringsfunksjoner», sier Anders Bäckman, CIO i PMC Hydraulics.

 

«Vi begynte prosessen med ett mål - å skape et enhetlig rapporteringssystem for konsernet. Cepheos bistand var helt sentral i oppbyggingen av en løsning som slo sammen data fra ulike ERP-systemer, slik at vi fikk én pålitelig kilde for salgs- og innkjøpsinformasjon. Det dannet grunnlaget for rapporteringsmodellen vi bruker i dag.»


Anders Bäckman, som er CIO i PMC Hydraulics, setter stor pris på Cepheos støtte og kompetanse:

 

«Samarbeidet med Cepheo har vært en viktig del av arbeidet med å nå målene vi satte oss for dataadministrasjon. De viser en reell forståelse for våre behov og vår måte å drive virksomheten på og har vært en viktig partner for oss. Det er grunnen til at vi fortsatt samarbeider med Cepheo, selv om andre leverandører også har vært aktuelle.»


Microsoft Power BI endrer spillereglene


Den nylige migreringen til den skybaserte Microsoft Power BI-løsningen har vært en milepæl i samarbeidet med Cepheo og markerer et betydelig skritt fremover for PMC Hydraulics. Ved å gå bort fra den komplekse kombinasjonen av Business Intelligence-løsninger og enkeltstående, Excel-baserte tabeller og visualiseringer, har man tatt i bruk en mer standardisert og intuitiv tilnærming til administrasjon og rapportering av data.


Anders Bäckman fremhever viktigheten av Cepheo BI for Microsoft-løsningen, som spiller en avgjørende rolle når data skal hentes ut fra Microsoft Dynamics AX-løsningen i Azure SQL Server og gjøres tilgjengelig for brukerne i Microsoft Power BI. Han kommenterer:

 

«Overføringen til Power BI har endret spillereglene for oss. Nå har vi en mer effektiv rapporteringsprosess i hele virksomheten og får en langt bedre forståelse av dataene.»

 

Siden løsningen ble tatt i bruk i juni 2022, har den gitt betydelige forbedringer i informasjonsflyten og beslutningsstøtten.

 

«Power BI gir teamet vårt tilgang til og mulighet til å visualisere data nærmest i sanntid, noe som gir uvurderlig innsikt som tidligere lå skjult i regnearkene», forklarer Anders. Selv om vi ikke har utnyttet potensialet i Power BI fullt ut, har det allerede gjort oss mer effektive og gitt medarbeiderne våre de forretningsdataene og den innsikten de trenger i det daglige arbeidet.»


Med en konsistent og pålitelig datakilde kan virksomheten vår redusere risikoen for feil og sikre at medarbeiderne har tilgang til pålitelige data og den innsikten de behøver når de trenger det mest. Dermed blir det mulig å fatte mer informerte beslutninger raskere, noe som gir PMC Hydraulics et konkurransefortrinn.

«Ut fra vår erfaring er det langt mer effektivt å justere og tilpasse eksisterende prosesser og workflows enn å skreddersy nye løsninger eller komponenter.»
Anders Bäckman

CIO, PMC Hydraulics

«Standard, standard, standard»

 

Cepheo legger stor vekt på å utvikle løsninger basert på standardkomponenter, og det passer Anders Bäckman og PMC Hydraulics utmerket. «Min holdning – og PMC Hydraulics' holdning – til IT er «standard, standard, standard».

 

Det meste av det en virksomhet som vår trenger, kan dekkes av standardkomponenter og -løsninger. Ut fra vår erfaring er det langt mer effektivt å holde seg til standardløsninger i stedet for å skreddersy nye løsninger eller komponenter», sier Anders Bäckman og legger til at felles prinsipper på dette området har vært en hjørnestein i det langvarige forholdet mellom PMC Hydraulics og Cepheo.

 

PMC Hydraulics' bevisste holding til standarder kommer best til uttrykk i den strenge tilnærmingen til omfangsstyring, der alle avvik fra standardkomponenter krever godkjenning på høyt nivå i ledelsen:

 

«Å avvike fra standarden må være en aktiv beslutning. Det gjør det enklere å opprettholde det opprinnelige omfanget i prosjektet», forklarer Anders Bäckman.

 

Kontinuerlig utvikling og økende tillit til dataene

 

PMC Hydraulics har ambisiøse planer om å utnytte Microsoft Power BI-funksjonene ytterligere. Anders Bäckman skisserer de neste trinnene, med fokus på kontinuerlig utvikling og utvidelse av bruk av Power BI. Virksomheten har som mål å forbedre datavisualiserings- og rapporteringsfunksjonene og få enda mer verdi ut av dataene.

 

«Det er svært viktig å skape tillit til visualiseringene vi benytter i Power BI, slik at medarbeiderne ikke kaster bort tiden på å eksportere rådata til Excel og utarbeide egne diagrammer», sier Bäckman.

 

Ved å ta i bruk en standardisert rapporteringsmodell i Power BI kan PMC Hydraulics reagere proaktivt på markedstrender og krav fra kundene. PMC Hydraulics har fortsatt utvikling og ekspansjon som mål og er klar til å realisere et enda større potensial med Power BI, noe som vil befeste selskapets posisjon som en bransjeleder drevet av data og informert beslutningstaking.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com