Utfordring

Mangel på løpende support av ERP-løsning.

Løsning

Cepheo Managed Services & Microsoft Power BI.

Resultat

Mer tid til å optimere produksjonen og utvikle nye, innovative arbeidsprosesser.

Den norske skiprodusenten har lagt ut på en opptur. En Managed Services-avtale, proaktiv rådgivning og Microsoft Power BI gjør at medarbeiderne hos Madshus får mer tid til å optimere produksjonen gjennom innovative arbeidsprosesser.

 

I 2019 sto Madshus ved et veiskille:

 

“Den største utfordringen vår var at den tidligere ERP-partneren ga oss så dårlig support at det var vanskelig å få rettet feil og mangler. Det var også vanskelig å få videreutviklet AX-plattformen vår,” sier IT-sjefen hos den norske skiprodusenten, Bjørn Myhre.

 

Den mangelfulle supporten fra den tidligere partneren begrenset Madshus’ muligheter for å drive en effektiv og suksessfull forretning. Derfor sto skiprodusenten overfor et valg: Skal vi følge sporet, eller skal vi ta et steg ut av løypen? Valget falt på det siste.

 

“Vi var ikke tilfreds med ytelsen fra våre applikasjoner. Vi ønsket en løpende vurdering av hva vi kunne og burde gjøre for å optimere ytelsen. Det får vi nå med Managed Services-avtale fra Cepheo, som gir oss mulighet for å gjøre det som er riktig for å få mest mulig ut av applikasjonene,” forklarer Bjørn Myhre.

 

Cepheo Managed Services-avtalen innebærer at Madshus har outsourcet driften av sitt on-premise ERP-system Microsoft AX 2012 til Cepheo. Avtalen inkluderer strategisk sparring så vel som overvåking, administrasjon og vedlikehold av produksjonsvirksomhetens applikasjoner døgnet rundt. Det gir blant annet mer tid til Madshus’ medarbeidere – tid de kan bruke til å optimere produksjonen og utvikle nye innovative arbeidsprosesser.

 

IT-sjefen kan fortelle at de allerede merker de positive effektene hos Madshus:

 

“Medarbeiderne våre er mer effektive nå. Det reduserer ventetid og gir medarbeiderne mer tid til andre oppgaver.”

 

Proaktiv rådgivning åpner for nye muligheter   

 

Madshus har produsert ski av høyeste kvalitet i mer enn 100 år. Skiprodusentens hovedkvarter ligger i nærheten av Lillehammer. Her har de opp mot 90 medarbeidere som produserer rundt 90 000 par ski om året – ski som både går til vanlige forbrukere og til skiløpere i verdensklassen. Madshus eksporterer også sine produkter til en lang rekke land i Europa, Nord-Amerika og Asia.

 

Selv om Madshus på papiret kniver i verdenseliten, har virksomheten ikke kapasitet til å være de første til å utnytte nye teknologiske muligheter i markedet. Derfor har de også tegnet en Service Delivery Manager-avtale med Cepheo.

 

“Vi har ingen dedikerte IT-personer. Derfor er vi avhengig av å ha samarbeidspartnere som er oppdatert på muligheter og løsninger. Vi har ingen mulighet for å analysere hva som bør gjøres for å utnytte våre ressurser til IT optimalt,” sier Bjørn Myhre.

 

Service Delivery Manager-avtalen inneholder proaktiv rådgivning om tekniske utfordringer og muligheter.

 

“Cepheo har gitt oss mange gode råd og tips for å gjøre virksomheten vår mer selvkjørende. De har også gitt oss råd om tiltak vi burde gjøre for å forbedre eksisterende systemer og for å bygge ut og integrere nye applikasjoner,” sier ITsjefen hos Madshus.

 

Han nevner blant annet en markant forbedring i arbeidet med digital håndtering av inn- og utgående fakturaer.

 

Microsoft Power BI gjør hverdagen enklere for Madshus-medarbeiderne 

 

Madshus har også investert i Microsoft Power BI hos Cepheo. Løsningen hjelper virksomheten til å utnytte sine forretningsdata bedre ved å analysere virksomhetens salg og leveringsservice.

 

“Power BI hjelper virksomheten med å få et bedre overblikk over situasjonen. Løsningen gjør det enklere å følge situasjonen fra dag til dag på alle områder,” sier Bjørn Myhre og fortsetter:

 

“Det er blitt lettere for medarbeiderne å finne den oversikten de har behov for. Løsningen gir flere medarbeidere mulighet for at de selv kan trekke ut informasjon fra systemene våre, i stedet for at de skal få andre kolleger til å lage oversiktene for dem,” sier han.

 

Det har også bare vært positive reaksjoner fra medarbeiderne, forteller IT-sjefen.

 

“Medarbeiderne våre har tatt godt imot Power BI. Tidligere har vi brukt pivotfunksjonene i Excel, men det tar lang tid å oppdatere, og det er vanskelig å gjøre endringer hvis man ikke kjenner til pivot. Power BI oppdaterer hurtig, og det er enkelt for alle å finne den informasjonen de har behov for,” sier han.

 

IT-sjefen fremhever også at det er et stort pluss at Power BI-løsningen er tilgjengelig på Microsoft 365 og som app. Det gjør at medarbeiderne kan hente ut opplysningene når som helst og hvor som helst.

«Medarbeiderne våre er mer effektive nå. Det reduserer ventetid og gir medarbeiderne mer tid til andre oppgaver.»

 

Bjørn Myhre

IT-chef, Madshus

Ukomplisert samarbeid 

 

Samarbeidet med Cepheo kom i stand etter en anbefaling fra Madshus’ ASP leverandør.

 

“Vi spurte om de kunne foreslå en profesjonell samarbeidspartner til å hjelpe oss fremover. De foreslo et møte med Cepheo. Etter introduksjon og sjekk av referansene deres var vi ikke i tvil om at Cepheo ville være det riktige valget,” konstaterer Bjørn Myhre.

 

“Konsulentene fra Cepheo har vært på stedet hos oss for å lære vår virksomhet og kjenne og se hvordan vi arbeider med ERP-systemet, samtidig som de har gitt oss tips om hvordan vi kan forenkle arbeidsoppgavene våre. Samarbeidet har vært svært godt,” sier IT-sjefen.

 

Mer tid til innovasjon og utvikling

 

Kombinasjonen av å outsource driften av ERP-systemet, de proaktive rådene om teknologiske muligheter og utfordringer sammen med den enkle tilgangen til forretningsdata i Power BI gjør at Madshus nå kan løfte virksomheten til et høyere nivå.

 

“Vi fortsetter arbeidet med å digitalisere og automatisere flere prosesser. Vi vil gjerne redusere mengden av manuelt arbeid, slik at medarbeiderne våre får mest mulig tid til andre verdiskapende aktiviteter,” sier han.

 

Det er ingen tvil om hva den ekstra tiden skal brukes til:

 

“Vi vil bruke den for å redusere stress og press på enkelte medarbeidere og avdelinger. Vi vil også bruke den til å utvikle virksomheten videre. Det gir alle medarbeiderne mer tid til å vurdere hva som kan gjøres enklere og bedre,” sier han.

 

“Dersom medarbeiderne er overarbeidet hele tiden, er det vanskelig å finne tid til å løfte blikket for å finne forbedringer.” avslutter Bjørn Myhre, IT-sjef hos Madshus.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com