Utfordring

Multi-Wings maskinvare var blitt for gammel og kunne ikke lenger støtte selskapets utvikling.

Løsning

Hosting.

Resultat

Større fleksibilitet og høyere sikkerhet, lavere vedlikeholdskostnader og mer tid til å frigjøre selskapets potensial.

På litt over 80 år har Multi-Wing vokst fra et lite lokalt selskap i Danmark til en verdensomspennende og ledende produsent av skreddersydde kjølings- og ventilatorprodukter til blant annet datasentre.

 

Eneste utfordring var at selskapets IT ikke lenger klarte å henge med tiden, forteller Multi-Wing sin IT-sjef Søren Kousted Tonsberg.

 

«Vi hadde nådd kapasitetsgrensen vår. Hardwaren vår var også blitt for gammel. Den måtte byttes,» sier han.

 

IT-sjefen var etterlatt med to valg: å kjøpe nytt hardware eller få den hostet av en leverandør. Det høres enkelt ut å måtte velge mellom de to, men det er i realiteten mange strategiske hensyn knyttet til valget.

 

«Hvis du kjøper nytt hardware, har du bestemt deg for en øvre grense med tanke på kapasitet så snart avgjørelsen er tatt. Det er vanskelig å treffe riktig anslag, dersom du setter det for høyt betaler du for mye, men setter du det for lavt begrenser du selskapet,» utdyper han.

 

Etter nøye vurdering og økonimiske beregninger, endre Multi-Wing opp med å velge hosting. Det gir både større frihet, fleksibilitet og smidighet, samtidig som det gir IT-sjefen mer tid til å frigjøre selskapets potensiale.

 

«Vi er en liten IT-avdeling, derfor ville jeg gjerne være fri for at vi selv holdt på ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde vår hardware. Alt det slipper jeg ved at vår hardware er hostet.» sier Søren Kousted Tonsberg.

 

Det er ingen tvil om hva som tiltrakk IT-sjefen mest med å få virksomhetens hardware hostet.

 

«Fleksibiliteten ved hosting appelerte mest til meg. Det var også slik jeg solgte ideen til eieren. Ved å ha vår IT hostet, kan et lite selskap som vårt også kjøpe seg inn i stordriftsfordeler.» sier han.

 

Fordelene inkluderer reduserte vedlikeholds- og oppgraderingskostnader, samt forbedret tilgang, ytelse og sikkerhet.

 

Større vekst og bedre sikkerhet med hosting i skyen

 

Multi-Wings beslutning om å få sin hardware hostet bunner i en skybasert strategi, hvor fokus er på å modernisere, optimalisere og vokse produksjonsselskapet som har produsert over en million ventilatorer til mer enn 10.000 kunder.

 

Dette gjøres blant annet ved å bruke Microsoft 365, som gir den globale produsentens nesten 400 ansatte en mer fleksible, effektiv og sikker arbeidsflyt på alle enheter, når og hvor som helst. Dette er en klar fordel når ansatte jobber fra mer enn 20 lokasjoner i Europa, Asia, Syd- og Nord-Amerika.

 

«Før var vi begrenset av at de ansatte måtte inn på kontoret for å jobbe. Slik er det ikke lenger. Nå har vi muligheten til å jobbe hvor som helst, når som helst,» forteller IT-sjef Søren Kousted Tonsberg.

 

Multi-Wing har valgt en hybrid skyløsning med en kombinasjon av hosting med Microsoft Azure og Cepheo, som har vært selskapets IT-partner i over 10 år.

 

«Vi ønsket gjerne å vokse etter noen tøffe år med nedgang i bransjen. Derfor hadde vi behov for å kunne justere vår IT opp og ned etter behov. Ettersom den månedlige kostnaden ville være omtrent den samme uansett om vi kjøpte eller valgte hosting, var det nesten dumt å ikke få den hostet,» sier IT-sjef Søren Kousted Tonsberg.

 

De ansatte hos ventilatorprodusenten jobber «24-7», som IT-sjefen forteller, fordi de er lokalisert over hele kloden. Dette stiller høye krav til produksjonsselskapets sikkerhet.

 

«Vi er sårbare fordi vi er spredt. Derfor må i begrense risikoen for nettangrep. Dette gjør vi ved å velge skybasert hosting. Det gir oss den nødvendige fleksibiliteten fordi vi kan isolere et eventuelt nettabgrep slik at folkene våre kan jobbe videre.» sier han.

«Vi er en liten IT-avdeling, derfor ville jeg gjerne være fri for at vi selv holdt på ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde vår hardware. Alt det slipper jeg ved at vår hardware er hostet.»

 

Søren Kousted Tonsberg
IT-manager, Multi-Wing

Et krystallklart bilde av IT-utgifter

 

I forkant av Multi-Wing sin hostingavtale med Cepheo hadde suksesselskapet 120 servere, etter en grundig opprydding er de nå nede i 70. Dette er ikke fordi de har kuttet ned funksjonaliteten, men utelukkende på grunn av en opprydding i serverne, noe som har forbedret oversikten. 

 

«Å gå igjennom prosessen fra selveie til at løsningen er hostet, har gitt oss mye bedre kontroll på det vi har. Vi har også fått en klart bedre oversikt over hva IT-en vår koster oss. Det er ganske nyttig i forhold til virksomheten,» sier IT-sjef Søren Kousted Tonsberg.

 

Neste steg på Multi-Wing sin digitale reise er, ifølge IT-sjefen, å undersøke muligheten for å erstatte sitt Microsoft Dynamics AX 2012 ERP-system med Microsoft Dynamics 365 i skyen, for å styrke det internasjonale selskapets arbeidsflyter og gjøre dem enda mer moderne, fleksibel og sikker. I den forbindelse har det vært svært verdifullt for IT-sjefen at han kan rapportere tilbake til ledelsen om hva deres nåværende IT koster, og hva den nye vil koste.

 

«Jeg kunne ikke si det før. Nå kan jeg legge kroner og øre på hvert eneste system og si nøyaktig hva det koster oss per måned, pluss vedlikehold. Det er mye mer synlig og håndfast for ledelsen. Det gjør det lettere å ta en avgjørelse,» fastslår han.

 

Hosting i skyen har også gitt Multi-Wing en fordel fremfor sine konkurrenter i bransjen.

 

«Mange var ikke forberedt da COVID-19 rammet verden. Noen selskaper begynte bare å rulle ut Microsoft Teams, eksternt arbeid og liknende. Våre ansatte var allerede vant til å jobbe eksternt fra skyen, så strategien vår har definitivt gjort oss mer fleksible.» forteller IT-sjefen.

 

Godt samarbeid med Cepheo fører til raskere resultater

 

Under Multi-Wing sin transformasjonsreise, har produsenten kontinuerlig mottatt rådgivning fra Cepheo. Sesjonene handlet om den skybaserte strategien og hvordan korrekt IT-oppsett bør være for å nå selskapets strategiske og forretningsmessige mål. Dette har blant annet også resultert i workshops og sparring på ukentlig basis for å sikre at de ansatte får en flyvende start med de nye arbeidsflytene.

 

Søren Kousted Tonsberg roser Cepheo sine ansatte for sitt bidrag mot den bragden.

 

«Vi har hatt et veldig godt og konstruktivt samarbeid med Cepheo sine ansatte. Etter mer enn 10 års samarbeid har vi oppnådd en gjensidig forståelse som gjør at vi kan skape resultater raskere.» avslutter IT-sjefen.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com