Utfordring

ScaleAQ hadde flere systemer på grunn av en fusjon. De ønsket å effektivisere hele organisasjonens IT og erstatte eldre systemer med én felles plattform.

Løsning

Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Sales.

Resultat

En felles Dynamics 365-plattform har gitt samhold på ScaleAQ. Det føles nå som én organisasjon i stedet for tre selskaper samlet.

ScaleAQ er en global virksomhet med norske røtter som leverer innovasjon, teknologi, rådgivning og utstyr til kunder i akvakulturindustrien over hele verden.

 

Virksomheten er resultatet av en fusjon i 2019 mellom de tre virksomhetene Steinsvik, Aqualine og AquaOptima, som kom fra forskjellige områder av akvakulturindustrien. Med fusjonen fulgte et behov for konsolidering av IT-systemer og plattformer. Da Cepheo med suksess hadde introdusert Dynamics 365 Field Service hos en av de fusjonerte selskapene, ble også Cepheo en opplagt partner for å strømlinje IT-økosystemene i den samlede organisasjonen.

 

Field Service viste verdien av Dynamics 365 

 

Formålet har først og fremst vært å skape en felles løsning for hele ScaleAQ og ikke sitte igjen med legacy-systemer som kun tilhører deler av organisasjonen. Sammen med Cepheo valgte ScaleAQ å implementere Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Service og Dynamics 365 Sales, som går live 1. Mai 2022. Ifølge Christian Våge var det en bevisst beslutning å holde seg innenfor Microsofts økosystem:

 

«De første erfaringene vi hadde gjort oss med Dynamics 365 Field Service sammen med Cepheo var virkelig positive, og det ga mest mening for oss å ha samme systemleverandør for å unngå behovet for tunge integrasjoner som kan vise seg å bli vanskelig å vedlikeholde hvis det kommer utfordringer.»

 

Det er ikke tilfeldig at det var nettopp Dynamics 365 Field Service som ble ScaleAQ’s introduksjon til Dynamics-plattformen:

 

«Teknikerne i felten er en sentral del av vår forretning. Hvis de ikke har servicehistorikken på de maskinene de skal jobbe på, eller ikke har oversikten over hva som er installert ute hos kunden, blir man avhengig av den enkelte teknikers hukommelse og erfaring for å kunne løse oppgaven effektivt. Med Dynamics 365 Field Service har alle våre teknikere den relevante informasjonen som hjelper dem med å jobbe effektivt,» sier Christian Våge.

 

Felles ERP understøtter fusjonen

Christian Våge og ScaleAQ ser store gevinster med en samlet løsning med friksjonsløse integrasjoner:

 

«Først og fremst gir det ufattelig stor verdi å ha et felles ERP-system. Det bidrar til å understøtte at vi nå er én organisasjon og ikke bare tre virksomheter som har blitt satt sammen.»

 

Med de ytterlige Dynamics 365-forretningsapplikasjonene blir det ifølge Christian Våge samtidig mulig for ScaleAQs medarbeidere å kunne yte en langt bedre service for deres kunder, da medarbeiderne får en enkel og forståelig tilgang til relevant informasjon om kundene.

 

«Våre teknikere og kundeservicemedarbeidere kan yte en langt bedre og mer proaktiv service til våre kunder når de har tilgang til historikken til utstyret, eller kan se om det finnes uløste supportsaker. I vår bransje er det alfa og omega at vi vet at kunden til enhver tid har det de trenger. Hvis historikken viser at kunden i enkelte perioder har et spesielt varebehov, så handler det om å være på forkant med å tilby kunden det de har bruk for,» sier Christian Våge.

 

Alle de valgte Dynamics 365-forretningsapplikasjonene er verdifulle for ScaleAQ, men Christian Våge fremhever blant annet Supply Chain Management som et tilvalg som vil skape særlig stor verdi for det fusjonerte selskapet:

 

«Det sikrer at vi får en felles beholdningsoversikt hvor vi har full kontroll på hva som kommer inn, hva som skal ut, samt lagerverdien og lagerbeholdningen på våre forskjellige lagre. Lagerkontroll er essentielt. Har du ikke styr på lageret ditt, har du ikke styr på firmaet ditt, så enkelt er det.»

«Først og fremst gir det ufattelig stor verdi å ha et felles ERP-system. Det bidrar til å understøtte at vi nå er én organisasjon og ikke bare tre virksomheter som har blitt satt sammen.»

 

Christian Våge  
Service Manager, ScaleAQ

Stort potensiale med Mixed Reality

 

Hos ScaleAQ er det en tydelig ambisjon om å være på forkant med teknologien, og derfor ser man allerede nå på hva neste skritt skal være. Ifølge Christian Våge er det særlig Mixed Reality-teknologien i form av Microsofts HoloLens-briller som vekker stor interesse i virksomheten.

 

HoloLens er et par mixed reality-briller hvor datamasking er integrert i rammen og brilleglasset er halvgjennomsiktig. Mixed reality vil si at objekter fra den fysiske verden blir blandet sammen med objekter fra den digitale verden. Brukeren kan altså ta på og flytte hologrammer på den samme naturlige måten som om de skulle vært ekte gjenstander.

 

Medarbeidere vil f. eks. kunne stå ved en maskin og se instruksjonsvideoer i brillen samtidig som de utfører instruksjonene på maskinen. Jobben kan samtidig understøttes av eksperter som har tilgang til samme utsyn som medarbeideren.

 

For ScaleAQ og Våge er det særlig mulighetene for fjernsupport at potensialet i HoloLens virker åpenlyst:

 

«Vi har flere anlegg hvor det vil være 8 til 10 timers transporttid før våre spesialister kan være fremme. Vi har mange dyktige teknikere, men vi kan ikke forvente at alle kan alt. Hvis teknikerne har HoloLens, kan de med spesialistsupport gå i gang med oppgavene med en gang. Hvis vi kan slippe å sende spesialister avsted med enten fly eller bil, vil det ikke bare være en fordel i forhold til CO2-utslipp, men også en utrolig tidsbesparelse som kan redusere nedetiden betydelig, og som kan være avgjørende for våre kunder.»

 

Christian Våge ser også store muligheter for bruk av HoloLens til opplæring, videreutdannelse og kursing av medarbeidere:

 

«Man kan ikke sende folk rundt i verden hele tiden, og i stedet for å kanskje sende en tekniker fra Norge til Canada for å gjennomføre et kurs, så kan man utføre en del med HoloLens,» forklarer Christian Våge, som legger til at det er noen praktiske ting som må på plass før den tid, men at diskusjonene med Cepheo om HoloLens er i gang, og at det bare er et spørsmål om tid før HoloLens-teknologien er i bruk hos ScaleAQ.

 

Kritiske spørsmål skjerper resultatet

 

Hos ScaleAQ er de svært fornøyde med Cepheo. Det har vært en høy grad av stabilitet i forhold til kontaktpersonene hos Cepheo, hvilket har betydd at de har en god kjennskap til virksomheten, dens behov og utfordringer, samt hva ScaleAQs kunder forventer av dem. Det har gitt et enkelt og tillitsfullt samarbeid hvor Christian Våge og ScaleAQ særlig setter pris på Cepheos evne til å stille de riktige, kritiske spørsmålene:

 

«De lytter til de utfordringene vi har, og vi får presentert gode løsninger. Men vi blir også utfordret på våre ideer og holdninger, og det er med på å skjerpe det endelige resultatet,» avslutter Christian Våge.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com