Utfordring

BM Byggeindustris ERP-system var utdatert og støttet ikke selskapets digitale ambisjoner, ettersom det var 15 år gammelt og i økende grad inkompatibelt med Microsoft-programmene selskapet ønsket å bruke.

Løsning

Microsoft Dynamics 365 Business Central kombinert med Cepheos bransjeløsning for produksjons- og byggebransjen (FMCI), samt Power BI og apper for tidsregistering med alle data sentralisert i Dynamics 365 Business Central.

Resultat

Den nye løsningen viderefører de funksjonene og prosessene som BM Byggeindustri fortsatt har behov for, samtidig som den skaper nye muligheter for digitalisering av produksjon og prosjektstyring.

I en bransje der tid er avgjørende og presisjon er nøkkelen til suksess, sto BM Byggeindustri overfor en utfordring som kunne bremse utviklingen: et utdatert ERP-system.

 

Med et ønske om å ligge i forkant av den digitale utviklingen, tok BM Byggeindustri et strategisk valg som kom til å forme fremtiden.

 

«ERP-systemet vårt var 15 år gammelt og hadde rett og slett nådd slutten av levetiden. Det kunne ikke videreutvikles og var ikke kompatibelt med nye Microsoft-programmer som er mye brukt i byggebransjen. Vi kunne ikke lenger renovere og reparere. Vi måtte bygge nytt», forklarer Charlotte Bak, økonomisjef i BM Byggeindustri.

 

BM Byggeindustri, en innovativ boligprodusent innen modulbygging med trebaserte moduler, trengte en løsning som ikke bare viderefører eksisterende funksjoner og prosesser, men som også åpner for nye digitaliseringsmuligheter. Etter en grundig evaluering og tett dialog med Cepheo falt valget på Microsoft Dynamics 365 Business Central.

 

Charlotte Bak forklarer hvorfor:

 

«Vi valgte Dynamics 365 Business Central for å få en skybasert løsning som også er en del av Microsofts økosystem og derfor enkelt kan fungere sammen med andre Microsoft-programmer. Kombinasjonen av Business Central og FMCI-bransjeløsningen gjør det mulig for oss å digitalisere og effektivisere produksjonen og prosjektstyringen på en bedre måte.»  

 

Nye funksjoner og nye muligheter 

 

Denne overgangen til moderne teknologi åpnet dører til funksjoner og muligheter som tidligere var utilgjengelige. BM Byggeindustri kan nå få enda bedre oversikt over økonomien i prosjektene sine, og prosjektlederne får raskere og enklere tilgang til oppdaterte data, noe som fører til mer effektive prosesser og bedre beslutninger.

 

«Nå slipper de å håndtere manuell eksport av data som skaper flere kopier og som bidrar til forvirring om hva som er de reelle tallene. Nå har vi én lett tilgjengelig og oppdatert kilde, slik at vi alle har et felles referansepunkt», forklarer økonomidirektøren.

 

Samtidig kan de administrere tidsregistrering mer effektivt gjennom Job Manager-appen. Ved å holde oversikt over tidsregistreringen kan bedriften også bedre estimere prosjektkostnader og ressursbehov. En tidsbesparende funksjon er at BM Byggeindustri nå automatisk kan koble innkjøpsordrer til fakturaer, noe som gjør lagerstyringen enklere og mer oversiktlig.

 

Men BM Byggeindustri stoppet ikke der. De integrerte også Power BI for å generere pålitelige standardrapporter som ga dem konsekvent innsikt i dataene.

 

Charlotte Bak understreker:

 

«Det gjør at vi kan lage standardiserte rapporter som alltid gir oss en pålitelig oversikt over dataene våre, basert på de samme kriteriene hver gang.»

 

Ifølge Charlotte Bak forventer de å få mer effektive prosesser og bedre datainnsikt som vil hjelpe dem å bli mer effektive og bedre i stand til å tilpasse seg endringer i markedet.

 

Hun legger til:

 

«Dynamics 365 Business Central og Cepheos FMCI-bransjeløsning gir oss daglig oversikt over økonomien i prosjektene våre, og vi har fått bedre innsikt i tidsbruken vår i forbindelse med produksjonskostnadene.»

«Kombinasjonen av Business Central og FMCI-bransjeløsningen gjør det mulig for oss å digitalisere og effektivisere produksjonen og prosjektstyringen på en bedre måte.» 


Charlotte Bak
Økonomisjef, BM Byggeindustri

Cepheo var gode lyttere 

 

Når det gjelder valg av leverandør, var Cepheo det naturlige valget for BM Byggeindustri. Cepheos ekspertise og forståelse av selskapets behov var et stort pluss, men det var særlig det tette samarbeidet med Microsoft som gjorde Cepheo til den ideelle partneren.  

 

Charlotte Bak forklarer:

 

«I likhet med våre egne prosesser kunne Cepheo tilby og foreslå en rekke standardiserte og Microsoft-godkjente moduler og apper som var enklere å implementere og vedlikeholde, i stedet for løsninger som måtte bygges fra grunnen av. Cepheo har vist stor forståelse for ERP-systemets behov og den digitaliseringsreisen vi skal i gang med.»

 

Samarbeidet med Cepheo var preget av profesjonalitet og engasjement for å oppfylle kravene BM Byggeindustri hadde.

 

Charlotte Bak sier:

 

«Det har vært fantastisk. Cepheo har vært flinke til å lytte til ønskene våre og har klart å sette opp systemet slik vi ønsker, slik at det passer til våre behov og prosesser.»

 

Med de nye løsningene på plass er BM Byggeindustri klar til å møte fremtiden med fornyet styrke. Deres digitale reise har bare så vidt begynt, og de ser frem til å utforske de mange mulighetene som Dynamics 365 Business Central og FMCI-bransjeløsningen har å by på.

 

Som Charlotte Bak uttrykker det:

 

«Med den nye løsningen har vi fått et hav av muligheter, og nå kan vi mye lettere tilpasse oss nye muligheter og krav uten å måtte implementere et helt nytt system fra grunnen av.»

 

De neste trinnene omfatter integrasjon med salgsavdelingen og forbedret lager- og produksjonsstyring. Det overordnede målet er å skape mer sammenheng i virksomheten og fortsette å utnytte teknologien til sin fordel.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com

Relaterte saker