Utfordring

Lyse hadde en utdatert SAP-løsning, kjent som en ‘brennende plattform’, som ville bli utfaset i løpet av få år.

Løsning

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations og en rekke ISV’er.

Resultat

Lyses nye plattform gir selskapet god tilpasningsevne og skalerbarhet.

Lyses befant seg i en situasjon der SAP-løsningen deres styrte mot nedleggelse i løpet av få år, en såkalt burning platform. De forsto dermed at de må tenke nytt, og gikk i gang prosessen med å finne et alternativ. Konsernet undersøkte markedet og vurderte ulike nivåer av arkitektur rundt hvordan løsningen kunne settes opp.


For Lyse handlet det imidlertid ikke bare om å finne riktig plattform for i dag. Både konsernet og bransjen er i stadig endring, og skalerbarhet ble derfor et sentralt aspekt i søket etter ny plattform og leverandør. Valget falt derfor på kombinasjonen Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations og Cepheo.

 

«Trenger noen som forstår oss»

 

Lyse-konsernet har en omfattende kjernevirksomhet innen fornybar energi, telekom og infrastruktur og sirkulær energi.

 

Randi Mjelstad er forretningsrådgiver i Lyse, og funksjonelt ansvarlig for innføringen av Dynamics 365 i organisasjonen. Hun understreker viktigheten av en samarbeidspartner som forstår bransjen de opererer i.

 

«Cepheo viste bransjekunnskap, og vi følte oss hørt og forstått da vi la frem behovene våre. De viste en demo av de bransjespesifikke ISV-løsningene sine, og traff på mange av våre behov. Det gjorde at vi valgte Microsoft, og i forlengelse Cepheo som leverandør,» forteller Mjelstad.


Samtidig verdsetter hun en samarbeidspartner hvor det er høyt under taket og gis ærlige tilbakemeldinger:

 

«Det har ikke vært rosenrødt hele veien. Vi har hatt opp- og nedturer sammen, men verdien av en samarbeidspartner som skjønner våre behov og er villige til å forbedre prosesser hjelper veldig godt,» sier hun.

«SAP var en mastodont. Nå snakker vi fleksibilitet til å velge løsningene som passer våre stadig endrede forretningsbehov.»

Glenn Roger Hisdal
CIO, Lyse

Behov, prosess, funksjon – i den rekkefølgen

Microsoft-plattformen er kjent for god funksjonalitet, men i første rekke sto Lyses behov. Derfor gjaldt det først å bygge en grunnmur for løsningen basert på en industristandard, tilpasset Lyses faktiske behov.

 

Slik sørget prosjektet for å jobbe med en Lyse-prosess heller enn en Microsoft-prosess. Mjelstad forteller videre om en spennende reise i designfasen, der metodeverket fra Cepheo var et veldig godt verktøy.

 

«Prosessen handlet om hvordan vi skulle bruke systemet heller enn detaljene i funksjonene. Cepheo sa nei hvis de mente noe viket fra planen, og vi hadde god dialog om videreutviklingen av løsningene på toppen. Det var alfa og omega for oss at behovene er ivaretatt i videreutviklingen av ISV-løsningene,» forteller Mjelstad.

 

Og det grundige arbeidet med å bygge en grunnmur for skalerbarhet og nye behov har allerede vist seg verdifullt for Lyse. Det siste tilskuddet til energikonsernet er Lyse Tele, og Mjelstad forteller om en smidig prosess for å inkludere dem i plattformen:

 

«Vi så nesten ikke på funksjonalitet i det hele tatt, fokuserte på forretningsprosesser bygd på samme grunnmur. Nå kjenner vi på verdien av å ha gjort et godt stykke jobb med grunnmuren,» bemerker hun.

 

Komposerbarhet et nøkkelbegrep for CIO

 

For Glenn Roger Hisdal, CIO i Lyse, var det uunnværlig å bygge systemene komposerbare. Dette systemdesignprinsippet omhandler komponentenes innbyrdes forhold, som gjør det enkelt å tilpasse løsningen til ulike forretningsbehov. Du starter med en kjerne, og velger modulene som støtter kjernen på den måten som driver forretningen frem best.

 

«Vi startet med Dynamics i bunn, et minste felles multiplum vi kaller Lysestandarden, og deretter et sett bransjespesifikke moduler på toppen, der flere kommer fra Cepheo,»

forteller Hisdal.

 

Dette gjør det enkelt for Lyse å tilpasse nye moduler etter hvert som selskapene utvikler seg. Hisdal nevner blant annet oppkjøp, fusjoner, fisjoner, compliance, regulativer, politikk og utfordringer mot leverandør som nyttige bruksområder fokuset på komposerbarhet kommer til sin rett.

 

«SAP var en mastodont. Nå snakker vi fleksibilitet til å velge løsningene som passer våre stadig endrede forretningsbehov,» fortsetter han.

 

En samarbeidspartner for fremtiden

 

Ivar Berg, Head of Solutions Architect i Cepheo, forteller om et spennende prosjekt helt fra begynnelsen:

 

«Lyse er en veldig spennende virksomhet å jobbe med. De har en sunn plattformtankegang både for i dag og de neste årene. Hvem ligger i forkant om fem, ti og femten år?»

 

Berg mener kombinasjonen av Cepheos metodeverk og Lyses ambisjoner ble avgjørende for prosjektets suksess. Samspillet rundt prosessene, fra bestepraksis og tilleggsfunksjonalitet i bransjen til en effektiv skyløsning for sikre oppgraderinger og vedlikehold, gjør det hele til en meget skalerbar og solid plattform.

 

«Målet vårt er forretningsverdi for kundene våre. Det får vi til ved at konsulentene våre jobber målrettet mot enkelte bransjer, som gjør oss til gode rådgivere,» forteller han.

 

Mjelstad ser lyst på fremtiden med samarbeidspartnerne fra Cepheo:

 

«Lyse er ikke det samme i dag som i morgen eller om ett år. Vi er et selskap og i en bransje i stor endring, og må derfor ha et system som er skalerbart for forretningsmodellene som kommer i fremtiden,» sier hun avslutningsvis.

Vil du vite mer?

 

Ta kontakt med vår salgsdirektør Lars Erik Lindhjem for en dialog om din bedrifts digitalisering.


Telefon: +47 913 51 443

E-post: lars.lindhjem@cepheo.com

Relaterte cases